Статистиката има значение

Навигатор за статистически данни е информационна система предоставяща визуално обобщена информация относно бежанците в България. Информационната система е логическо допълнение към разработената информационна инфраструктура за заинтересованите страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците. Предоставените данни служат както за постигане на по-висока информираност, така и в процеса на планирането и изпълнението на проекти и програми, свързани с темата за закрила и интеграция на бежанците.

Статистиката накратко

Mеждународна закрила през 2023г.

към 31 юли 2023 г.

10037

потърсили закрила

3401

получили закрила

Бягащи от Украйна и временна закрила

към 13 август 2023 г.

1 778 503

влезли

87 689

останали

166 235

регистирани за временна закрила

Източници на статистика

Scroll to Top