Визуализация на данни и статистическа информация

Визуализацията на данни е процес на представяне на данни във визуален или графичен формат. Това включва създаване на визуални представяния на данни с помощта на диаграми, графики, карти и други графични елементи. Основната цел на визуализацията на данни е да комуникира информацията ефективно, като прави моделите, тенденциите видими и разбираеми.

Ефективната визуализация на данни разчита на избора на подходящи подходи за визуализация. Това включва, като избор на подходящ подход, графики и интерактивност за подобряване на разбирането на статистиката и данните.

Scroll to Top